Elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen door een subsidieregeling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de informatie op deze pagina willen we zorgorganisaties die volgens DUS-I mogen deelnemen aan de regeling helpen bij hun subsidieaanvraag.

Voor zorgorganisaties

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de subsidie, maar heeft u wel interesse? Kijk dan op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) voor meer informatie over InZicht. U kunt voor meer informatie ook terecht op de website van uw brancheorganisatie (ActiZ, VGN, Zorgthuisnl).

Voor iedereen

Wilt u meer weten over elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg? Kijk dan op Rijksoverheid.nl