Elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. Hiervoor startte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling InZicht. Deze is inmiddels gesloten voor inschrijving. Met de informatie op deze website willen we zorgorganisaties die deelnemen aan de regeling voorzien van relevante informatie om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen.

Voor overige zorgorganisaties

Bent u geen deelnemer aan de regeling, maar heeft u wel interesse in het onderwerp? Kijk dan gerust of de informatie op deze website u verder kan helpen. U kunt voor meer informatie ook terecht op de website van uw brancheorganisatie (ActiZVGNZorgthuisnl).

Voor iedereen

Wilt u meer weten over wat de overheid doet op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling? U vindt op Rijksoverheid.nl meer informatie over Digitale gegevens in de zorg en meer specifiek Elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.