Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bureau InZicht kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Bureau InZicht verstrekt. Bureau InZicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM BUREAU INZICHT GEGEVENS NODIG HEEFT

Bureau InZicht verwerkt uw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen in het geval u telefonisch niet bereikbaar bent.

HOE LANG BUREAU INZICHT GEGEVENS BEWAART

Bureau InZicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden sowieso niet langer dan de looptijd van het programma InZicht bewaard (eind 2022). Indien uw gegevens eerder niet meer relevant zijn, worden ze op dat moment direct vernietigd.

DELEN MET ANDEREN

Bureau InZicht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bureau InZicht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Bureau InZicht gebruikt deze informatie om de werking van de website.

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar inzicht@ictu.nl. Bureau InZicht zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bureau InZicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau InZicht (www.inzichtwegwijzer.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau InZicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bureau InZicht via inzicht@ictu.nl.