Documenten

Hier vindt u de belangrijkste documenten die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag. Voor een toelichting op de documenten, verwijzen wij u naar de verschillende stappen van het proces.

Heeft u vragen of opmerkingen over de documenten? Stuur deze dan naar inzicht@ictu.nl

Algemeen

Specifiek PGO

Specifiek eOverdracht

Regeling Staatscourant

Richtlijnen analyse PGO

Richtlijnen analyse eOverdracht

Format stakeholdersanalyse

Template Plan van Aanpak PGO

Template Plan van Aanpak eOverdracht

 

Format informatieanalyse PGO

Processchema’s eOverdracht (zip)

 

Uitgebreide handreiking ontsluiten bronsystemen DVZA

 
 

Beknopte handreiking ontsluiten bronsystemen DVZA

 
 

Handreiking authenticatie (in concept)