Documentatie

Op deze pagina is informatie te vinden die interessant kan zijn voor de deelnemers aan de regeling InZicht en voor anderen die zich bezighouden met elektronische gegevensuitwisseling. Alle sjablonen en formats die eerder beschikbaar waren voor deelname aan de subsidieregeling zijn te vinden in het ‘Archief‘.

  • Bijpraatsessie TWIIN afsprakenstelsel eOverdracht (1 november 2021)
  • Kennissessie Informatieveilig gedrag in de Zorg (11 november 2021)
  • Sessie IT-audit voor deelnemers InZicht (11 januari 2022)